PODPIS BIOMETRYCZNY
Bezpieczeństwo i prostota połączone przy podpisywaniu na tablecie

Usługa podpisu biometrycznego wykorzystywana w scenariuszach bezpośrednich to odręczny podpis elektroniczny, który składany jest przez osobę podpisującą na tablecie lub smartfonie. Wykorzystywane są urządzenia biometryczne, które podczas procesu podpisywania kodują przechwycone informacje i osadzają je w dokumencie. Vidsigner zbiera informacje biometryczne z urządzenia takie jak: prędkość podpisu, nachylenie, ciśnienie i koduje je zgodnie z normą ISO / IEC 19794-7. 

Co to jest podpis biometryczny?

Usługa podpisu biometrycznego wykorzystywana w scenariuszach bezpośrednich to odręczny podpis elektroniczny, który składany jest przez osobę podpisującą na tablecie lub smartfonie. Wykorzystywane są urządzenia biometryczne, które podczas procesu podpisywania kodują przechwycone informacje i osadzają je w dokumencie. Vidsigner zbiera informacje biometryczne z urządzenia takie jak: prędkość podpisu, nachylenie, ciśnienie i koduje je zgodnie z normą ISO / IEC 19794-7.

Dlaczego Vidsigner?

VIDsigner to usługa, która oprócz uproszczenia procesu integracji i umożliwienia absolutnej skalowalności, pozwala nam jako zaufanemu dostawcy usług zagwarantować, że proces został wykonany poprawnie i że podpisany dokument jest rzeczywiście tym, który widział podpisujący (WYSIWYS – To, co widzisz, jest tym, co podpisujesz). Korzystanie z usług dostawcy podpisu gwarantuje również niezależność procesu, ponieważ zarządza nim strona niezainteresowana. Ponadto VIDsigner używa notarialnie generowanych i chronionych kluczy do szyfrowania informacji.  Notariusz posiada wszystkie niezbędne elementy do odszyfrowania dowodów związanych z dokumentem w przypadku nakazu sądowego w kontekście sporu.

Jak działa podpis biometryczny?
Przykład procesu podpisu biometrycznego w placówce medycznej

KROK 1 – Wyjaśnienie zawartości dokumentu

Pacjent podczas wizyty w przychodni jest zobowiązany do podpisania dokumentu RODO. Recepcjonista wyświetla dokument do podpisania na tablecie biometrycznym.

KROK 3 – potwierdzenie że wszystko jest zrozumiałe

Pacjent ma możliwość przeczytania całego dokumentu na tablecie. Osoba podpisująca może się upewnić, że to co podpisuje, jest tym co widzi.

KROK 2 – wypełnienie danych

Recepcjonista wypełnia niezbędne dane w oświadczeniu.

KROK 4 – pacjent składa podpis na tablecie

Pacjent podpisuje się na tablecie, a jego podpis wraz z danymi biometrycznymi (prędkość, nachylenie, zastosowany nacisk, itp.) jest rejestrowany i szyfrowany w dokumencie elektronicznym. Ponadto zapisywane są inne dowody, takie jak dokładny czas podpisania  i dane tabletu. Archiwizacja dokumentu.

Jakie są zalety podpisu biometrycznego?

 • Zmniejsza koszty papieru, tuszu i wysyłki
 • Umożliwia bezpośredni dostęp do dokumentów
 • Łatwo integruje się z dowolnym systemem zarządzania poprzez Rest API
 • Oszczędność miejsca w archiwum dzięki cyfrowej pamięci
 • Zapewnia notarialne zaangażowanie w przechowywanie kluczy szyfrujących
 • Zapewnia integralność plików
 • To, co widzisz, jest tym, co podpisujesz

 • Wykorzystuje standardy ISO

 • Certyfikaty wydane przez kwalifikowanego dostawcę

 • Pełna ważność prawna

 • Szybciej i bezpieczniej

Jakie jest biometryczne zabezpieczenie podpisu elektronicznego?

Siła podpisu biometrycznego jako dowodu w procesie zależy od kilku czynników. Poniżej wyjaśniamy elementy biometryczne, które gwarantują solidność podpisu cyfrowego utworzonego za pomocą VIDsigner:

TABLETY DO PODPISYWANIA

URZĄDZENIA DO PODIPSU wykorzystywane w ramach świadczenia usługi, muszą spełniać obowiązkowe normy dotyczące mierzenia parametrów biometrycznych. Dla wiarygodnej wyceny kaligraficznej niezbędne jest zbieranie danych dotyczących ciśnienia.  Wykorzystujemy wyłącznie  tablety z rysikiem, które umożliwiają przeczytanie całego dokumentu przed podpisem, a podczas procesu podpisywania rejestrują dane dotyczące ciśnienia.   Zobacz listę kompatybilnych urządzeń

„Stosowanie norm i bezpieczeństwo danych biometrycznych to podstawowe elementy”.

VIDsigner zbiera informacje biometryczne z urządzenia (prędkość, nachylenie, zastosowane ciśnienie,…) i koduje je zgodnie z normą ISO / IEC 19794-7 .